Skip to main content

Meldingsformulier datalekken

Gebruik dit formulier om het Data Protection team van QBE te informeren over een mogelijk verlies van gegevens. Dit kan zijn wanneer u denkt dat gegevens over klanten, personeel of andere contacten van QBE ongepast openbaar zijn gemaakt, per ongeluk of opzettelijk. Het kan ook gaan om verloren of gevonden voorwerpen die vertrouwelijke gegevens kunnen bevatten (zoals laptops of documenten).

Alle velden met een * zijn verplicht.

Telephone number, email address should we need to contact you