Skip to main content

QBE Nederland lanceert verzekeringsproduct voor de life science sector

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven actief in de biotechnologie, medische innovatiesector en de farmaceutische industrie
  • QBE-rapport voorspelt dat de farmaceutische industrie in 2024 twee keer zo snel zal groeien als de Nederlandse economie

QBE brengt een verzekering op de markt voor bedrijven in de life science sector in Nederland. Naar verwachting groeit de life science sector dit jaar twee keer zo snel als de gehele economie.

In andere landen heeft de internationale verzekeraar al meer dan 15 jaar ervaring in deze branche. QBE’s verzekeringen bieden bescherming voor bedrijven met producten of diensten die helpen bij het diagnosticeren, voorkomen of behandelen van ziektes bij zowel mens als dier.

Sebastiaan Lambalk, General Manager van QBE Nederland, zegt hierover het volgende: “De life science sector is een belangrijk en groeiend onderdeel van de Nederlandse economie en we zijn erg blij dat we een verzekering kunnen aanbieden waardoor nog meer innovatie op dit terrein mogelijk wordt.”

Als aanbieder van aansprakelijkheidsverzekeringen heeft QBE nationale en internationale oplossingen voor productaansprakelijkheidsrisico’s en risico’s rondom klinische onderzoeken. Zo ondersteunt QBE bedrijven in de biotechnologie, de medische innovatiesector (implantaten, medische hulpmiddelen, chirurgische apparatuur) en de farmaceutische industrie (R&D, productie, distributie), maar ook in de diergeneeskunde.

QBE Nederland zal zijn verzekeringscapaciteit in de life sciences uitbreiden onder leiding van Head of Liability Underwriting Karin Bouman: “We denken dat onze ondernemende aanpak echt een verschil kan maken op dit gebied. Wat ons onderscheidt is hoe wij onze marktkennis met deskundigheid combineren, zowel in het beoordelen en accepteren van risico’s als bij het afhandelen van claims. We hebben er alle vertrouwen in dat brokers en farmaceutische bedrijven onze aanpak zullen waarderen”.

De lancering van deze verzekering in Nederland valt samen met de publicatie van een rapport over de vooruitzichten voor de life science sector in Nederland, dat in opdracht van QBE is vervaardigd.

Zo’n 3000 bedrijven met ongeveer 40.000 werknemers zijn actief in de sector. Zij dragen ongeveer € 3,3 miljard bij aan het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp), wat neerkomt op 0,4% van het totaal. De farmaceutische sector groeit naar verwachting 3,4% in 2024, meer dan twee keer zoveel als de verwachte 1,6% groei van het bbp.

De verwachte reële jaarlijkse groei van de farmaceutische sector en de totale economie (%)

Het QBE-rapport, opgesteld door Oxford Economics en Control Risks, belicht de sterke punten van de life science sector in Nederland.

Nederland is voor bedrijven in deze branche aantrekkelijk om zich te vestigen. Dit komt deels door de aanwezigheid van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat in 2020 van Londen naar Amsterdam is verhuisd, en het Europese kantoor van de Amerikaanse tegenhanger, de US Food & Drug Administration (FDA).

Nederland is de op een na grootste Europese exporteur van medische hulpmiddelen en exporteerde € 43 miljard aan geneesmiddelen in 2021. Het land heeft een sterke reputatie waar het gaat om digitalisering en innovatie in de gezondheidszorg. Het heeft het hoogste percentage IT-adoptie door ziekenhuizen in de wereld. En Nederland staat wereldwijd vierde wat het aantal patentaanvragen voor medische technologie betreft, zesde wat biotechnologiepatenten betreft en achtste als het gaat om farmaceutische patenten.

De life science sector profiteert momenteel van ondersteunend industriebeleid. De Nederlandse regering heeft de sector aangewezen als een van de negen topsectoren in het land, met de ambitie om haar internationale positie te versterken door middel van verschillende maatregelen; er is onder meer een nationaal Biotech Booster-programma, dat als doel heeft om de commercialisering van biotechnologische kennis te ondersteunen.

Kunstmatige intelligentie (AI) zal waarschijnlijk een enorme impact hebben op de sector. AI-technologieën kunnen de kosten tot wel 70% verlagen in het ontdekkingsproces van geneesmiddelen. Algoritmes van zelflerende systemen kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van voorspellende modellen. Deze modellen sturen het ontwerp van nieuwe moleculen met verbeterde farmacologische eigenschappen.

De belangrijkste uitdaging voor de life science sector ligt in het arbeidstekort. Veel sectoren maken zich zorgen over de schaarste aan personeel. Maar banen in de life science sector vereisen een zeer specifieke set vaardigheden, waardoor het voor deze branche in het bijzonder een acute uitdaging vormt.

De perceptie van farmaceutische en productiebedrijven over de belangrijkste factoren die hun productie in Q4 van 2023 beperken

Werkgevers in de life science sector doen er goed aan om sterkere banden op te bouwen met opleidingsinstituten, en ook stages en traineeships aan te bieden. Ze moeten meehelpen studenten de vaardigheden bij te brengen die de sector nodig heeft, en ervoor zorgen dat hun sector aantrekkelijke carrièreperspectieven biedt voor toekomstig talent.