Skip to main content
Skip to main content

QBE DUURZAAMHEID

Verantwoord beleggen

Bijdragen aan de gemeenschap is belangrijk voor ons en onze klanten.

Premiums4Good

Met ons bekroonde Premiums4Good-initiatief doen we dat elke dag, door sociale en milieuprojecten te steunen als onderdeel van onze manier van zakendoen.

In het kader van dit initiatief kunnen klanten ervoor kiezen 25% van hun premies te investeren in projecten die het milieu of gemeenschappen wereldwijd ten goede komen. Er is geen risico voor de verzekeringnemers, noch zijn er extra kosten, dus het is een win-win voor alle betrokkenen!

In onze brochure leest u hoe u zich kunt inzetten en welke projecten uw premies kunnen helpen.

Hoge bloeddruk voorkomen

Hoge bloeddruk voorkomen

Hoge bloeddruk treft ongeveer zes miljoen Canadezen en is een belangrijke factor bij hartziekten en beroertes, waaraan jaarlijks 66.000 Canadezen overlijden. Wij hebben geïnvesteerd in het Community Hypertension Prevention Initiative van de Heart and Stroke Foundation, dat een gratis screening- en registratiedienst aanbiedt om mensen bewuster te maken van hypertensie en hen te helpen deze onder controle te houden.

Kinderen bij hun gezin houden

Kinderen bij hun gezin houden

Wij hebben geïnvesteerd in de Social Benefit Bond (SBB) van The Benevolent Society, die Australische gezinnen ondersteunt die het risico lopen dat hun kinderen worden weggehaald en in een tehuis worden geplaatst. Dit is momenteel een belangrijk probleem in Australië, met alleen al in New South Wales meer dan 17.000 kinderen in tehuizen. De SBB financiert intensieve ondersteuning voor zaken als geestelijke gezondheid van ouders, huiselijk geweld, drugsmisbruik en verwaarlozing.

Ontwikkelingslanden helpen 'klimaatslim' te worden

Ontwikkelingslanden helpen 'klimaatslim' te worden

QBE heeft geïnvesteerd in een Green Bond die is uitgegeven door de International Finance Corporation, een van 's werelds grootste financiers van klimaatslimme projecten voor ontwikkelingslanden. De opbrengsten van deze obligatie worden uitsluitend geïnvesteerd in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en andere klimaatvriendelijke projecten in ontwikkelingslanden.

Jongeren voorbereiden op werk

Jongeren voorbereiden op werk

De Future Shapers Sheffield Social Impact Bond werd gelanceerd om de werkgelegenheidskansen voor jongeren te verbeteren door hen te helpen de vaardigheden en mentaliteit te ontwikkelen die ze nodig hebben om een positieve overgang naar de werkplek te maken. Deelnemers krijgen hun eigen mentor die steun op maat biedt bij zaken als zelfvertrouwen, schoolbezoek, kwalificaties, buitenschoolse activiteiten, sociale contacten en het zoeken naar een baan.

Aanpak van criminaliteit en dakloosheid

Aanpak van criminaliteit en dakloosheid

Het Salt Lake County Pay for Success initiatief richt zich op de samenhangende problemen van criminaliteit en dakloosheid. Het project is gericht op personen die een groot risico lopen om dakloos, drugsverslaafd of crimineel te worden en combineert een strafrechtprogramma met een daklozenprogramma om recidive te verminderen en de factoren die daartoe bijdragen te bestrijden. Gehoopt wordt dat deze twee programma's een reëel effect zullen hebben in een district waar 74% van de hoogrisicodelinquenten binnen vier jaar na vrijlating terugkeert naar de gevangenis en 43% binnen twee jaar na vrijlating chronisch dakloos wordt.

Premiums4Good in actie - het verhaal van Joe en Tracey

Premiums4Good in actie - het verhaal van Joe en Tracey

Joe en Tracey (niet hun echte namen) hebben 11 kinderen en een lange geschiedenis van drugsmisbruik, huiselijk geweld en emotionele mishandeling. Hierdoor werden zes van hun kinderen uit huis geplaatst. Nadat men zich zorgen ging maken over hun tiende kind vanwege het drugsgebruik van Tracey, ondersteunde een maatschappelijk werker hen bij het aanpakken van onopgeloste trauma's, het omgaan met stress en verslavingsproblemen, en het verwerven van de ouderschapsvaardigheden die ze nodig hadden. Joe en Tracey boekten veel vooruitgang en vandaag de dag voeden ze veilig twee baby's en drie oudere broers en zussen op, en Joe heeft een voltijdse baan.

Premiums4Good in actie - Sally's verhaal

Premiums4Good in actie - Sally's verhaal

Sally (niet haar echte naam) werd doorverwezen naar Future Shapers omdat ze last had van angsten en dat had invloed op haar schoolbezoek. In het begin was Sally stil en teruggetrokken bij haar mentor en vond ze het moeilijk om oogcontact te maken. Nadat Sally vertelde dat ze geïnteresseerd was in het verzorgen van dieren, regelde haar mentor dat ze beiden vrijwilligerswerk konden doen bij een plaatselijke liefdadigheidsinstelling voor gepensioneerde windhonden. Geleidelijk aan begon Sally zich open te stellen over haar angsten en kreeg ze meer vertrouwen. Later keerde ze terug naar school, fris gemotiveerd en met een nieuw doel: een opleiding dierverzorging aan de universiteit.

Investeren in bedrijven die vrouwen mondiger maken

Investeren in bedrijven die vrouwen mondiger maken

Naast investeringen in het kader van ons Premiums4Good-initiatief hebben wij een dynamisch Responsible Investment-team dat naast winst ook maatschappelijk rendement wil genereren. Dit maakt deel uit van onze voortdurende inzet om diversiteit en inclusie in ons bedrijfs-DNA te verankeren.In 2017 lanceerde het team de baanbrekende Gender Equality Bond van QBE, die investeert in bedrijven die de emancipatie van vrouwen bevorderen. Binnen 12 uur waren de bestellingen opgelopen tot meer dan 9,5 miljard dollar en was de obligatie 24 keer overtekend.De obligatie sloot duidelijk aan bij de waarden van beleggers - maar weerspiegelde ook QBE's eigen focus op gendergelijkheid binnen onze organisatie.

Hoge bloeddruk voorkomen

Hoge bloeddruk voorkomen

Hoge bloeddruk treft ongeveer zes miljoen Canadezen en is een belangrijke factor bij hartziekten en beroertes, waaraan jaarlijks 66.000 Canadezen overlijden. Wij hebben geïnvesteerd in het Community Hypertension Prevention Initiative van de Heart and Stroke Foundation, dat een gratis screening- en registratiedienst aanbiedt om mensen bewuster te maken van hypertensie en hen te helpen deze onder controle te houden.

Kinderen bij hun gezin houden

Kinderen bij hun gezin houden

Wij hebben geïnvesteerd in de Social Benefit Bond (SBB) van The Benevolent Society, die Australische gezinnen ondersteunt die het risico lopen dat hun kinderen worden weggehaald en in een tehuis worden geplaatst. Dit is momenteel een belangrijk probleem in Australië, met alleen al in New South Wales meer dan 17.000 kinderen in tehuizen. De SBB financiert intensieve ondersteuning voor zaken als geestelijke gezondheid van ouders, huiselijk geweld, drugsmisbruik en verwaarlozing.

Ontwikkelingslanden helpen 'klimaatslim' te worden

Ontwikkelingslanden helpen 'klimaatslim' te worden

QBE heeft geïnvesteerd in een Green Bond die is uitgegeven door de International Finance Corporation, een van 's werelds grootste financiers van klimaatslimme projecten voor ontwikkelingslanden. De opbrengsten van deze obligatie worden uitsluitend geïnvesteerd in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en andere klimaatvriendelijke projecten in ontwikkelingslanden.

Jongeren voorbereiden op werk

Jongeren voorbereiden op werk

De Future Shapers Sheffield Social Impact Bond werd gelanceerd om de werkgelegenheidskansen voor jongeren te verbeteren door hen te helpen de vaardigheden en mentaliteit te ontwikkelen die ze nodig hebben om een positieve overgang naar de werkplek te maken. Deelnemers krijgen hun eigen mentor die steun op maat biedt bij zaken als zelfvertrouwen, schoolbezoek, kwalificaties, buitenschoolse activiteiten, sociale contacten en het zoeken naar een baan.

Aanpak van criminaliteit en dakloosheid

Aanpak van criminaliteit en dakloosheid

Het Salt Lake County Pay for Success initiatief richt zich op de samenhangende problemen van criminaliteit en dakloosheid. Het project is gericht op personen die een groot risico lopen om dakloos, drugsverslaafd of crimineel te worden en combineert een strafrechtprogramma met een daklozenprogramma om recidive te verminderen en de factoren die daartoe bijdragen te bestrijden. Gehoopt wordt dat deze twee programma's een reëel effect zullen hebben in een district waar 74% van de hoogrisicodelinquenten binnen vier jaar na vrijlating terugkeert naar de gevangenis en 43% binnen twee jaar na vrijlating chronisch dakloos wordt.

Premiums4Good in actie - het verhaal van Joe en Tracey

Premiums4Good in actie - het verhaal van Joe en Tracey

Joe en Tracey (niet hun echte namen) hebben 11 kinderen en een lange geschiedenis van drugsmisbruik, huiselijk geweld en emotionele mishandeling. Hierdoor werden zes van hun kinderen uit huis geplaatst. Nadat men zich zorgen ging maken over hun tiende kind vanwege het drugsgebruik van Tracey, ondersteunde een maatschappelijk werker hen bij het aanpakken van onopgeloste trauma's, het omgaan met stress en verslavingsproblemen, en het verwerven van de ouderschapsvaardigheden die ze nodig hadden. Joe en Tracey boekten veel vooruitgang en vandaag de dag voeden ze veilig twee baby's en drie oudere broers en zussen op, en Joe heeft een voltijdse baan.

Premiums4Good in actie - Sally's verhaal

Premiums4Good in actie - Sally's verhaal

Sally (niet haar echte naam) werd doorverwezen naar Future Shapers omdat ze last had van angsten en dat had invloed op haar schoolbezoek. In het begin was Sally stil en teruggetrokken bij haar mentor en vond ze het moeilijk om oogcontact te maken. Nadat Sally vertelde dat ze geïnteresseerd was in het verzorgen van dieren, regelde haar mentor dat ze beiden vrijwilligerswerk konden doen bij een plaatselijke liefdadigheidsinstelling voor gepensioneerde windhonden. Geleidelijk aan begon Sally zich open te stellen over haar angsten en kreeg ze meer vertrouwen. Later keerde ze terug naar school, fris gemotiveerd en met een nieuw doel: een opleiding dierverzorging aan de universiteit.

Investeren in bedrijven die vrouwen mondiger maken

Investeren in bedrijven die vrouwen mondiger maken

Naast investeringen in het kader van ons Premiums4Good-initiatief hebben wij een dynamisch Responsible Investment-team dat naast winst ook maatschappelijk rendement wil genereren. Dit maakt deel uit van onze voortdurende inzet om diversiteit en inclusie in ons bedrijfs-DNA te verankeren.In 2017 lanceerde het team de baanbrekende Gender Equality Bond van QBE, die investeert in bedrijven die de emancipatie van vrouwen bevorderen. Binnen 12 uur waren de bestellingen opgelopen tot meer dan 9,5 miljard dollar en was de obligatie 24 keer overtekend.De obligatie sloot duidelijk aan bij de waarden van beleggers - maar weerspiegelde ook QBE's eigen focus op gendergelijkheid binnen onze organisatie.